Kursy i szkoleniaWejdź razem z nami do podwodnego świata

Wiemy, jak zminimalizować stres podczas pierwszych zanurzeń, ale też jak przekazywać fachową wiedzę i doskonalić już zdobyte umiejętności.
Szkolimy w niewielkich grupach, a uczestnikom zapewniamy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe oraz sprzęt nurkowy (poza ABC – płetwy, maska, fajka).

 

System szkoleniowy PADI

Wszystkich, którzy chcą rozpocząć podwodną przygodę zachęcamy do szkolenia w systemie PADI (Professional Association of Diving Instructors), który dzięki bardzo wysokim standardom, a co za tym idzie bezpieczeństwu, jest obecnie najbardziej uznawanympopularnym systemem szkoleniowym na całym świecie.

PADI szkoląc nurków daje pewność, że bez względu na to gdzie się znajdziecie i gdzie będziecie się szkolić, zdobędziecie samą wiedzę i umiejętności, a wasze certyfikaty zawsze będą honorowane.

WYBIERZ KURS

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Kurs OWD (Open Water Diver) PADI jest najpopularniejszym i najbardziej uznanym kursem dla początkujących na świecie. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, a po jego ukończeniu otrzymuje się uznawany i rozpoznawany na całym świecie certyfikat PADI Open Water Diver, uprawniający do samodzielnego nurkowania do głębokości 18 metrów. Program kursu obejmuje 5 nurkowań basenowych, 4 nurkowania na wodach otwartych oraz zajęcia teoretyczne. Uczestnikom zapewniamy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe oraz sprzęt nurkowy (oprócz sprzętu podstawowego ABC – płetw, maski i rurki oddechowej).

Kurs Divemaster PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą wejść na ścieżkę profesjonalnych stopni nurkowych. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI i umożliwia zostanie profesjonalnym instruktorem. Kończąc ten kurs nie tylko zapoznasz się z najnowszymi standardami szkoleniowymi, ale również z pracą i standardami działania licencjonowanego Centrum Nurkowego PADI. Program kursu obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera. Kurs obejmuje również serię wykładów z zakresu teori nurkowania, planowania i organizowania nurkowań oraz asystowania przy kursach.

Kurs ten przybliża problematykę związaną z nurkowaniem na wrakach, daje teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych niebezpieczeństw oraz jak planować i bezpiecznie przeprowadzać nurkowanie wrakowe. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (4 nurkowania na głębokość 40 m).

Kurs poszerza wiedzę na temat nawigacji pod wodą i daje możliwość zdobycia umiejętności, które pozwolą na przeprowadzenie bezpiecznego nurkowania nawigacyjnego. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne polegające na wykonaniu 3 nurkowań na wodach otwartych na głębokości 6-12 m.

Kurs AOWD (Advanced Open Water Diver) Program ten jest kontynuacją szkolenia na wodach otwartych, przy minimalnej ilości zajęć teoretycznych. Jest to stopień, który powinien posiadać każdy nurkujący! Kurs Advanced PADI rozwija umiejętności nurkowe oraz pozwala zdobyć doświadczenie nurkowe w różnych warunkach. Po skończonym kursie otrzymuje się uznawany na całym świecie certyfikat Advanced OWD PADI będący prawdziwą przepustką do podwodnego świata. Program kursu obejmuje dwa obowiązkowe nurkowania: nawigacyjne i głębokie oraz trzy inne nurkowania specjalistyczne z pośród następujących: nurkowanie z łodzi, nurkowanie na wraku, nurkowanie nocne, nurkowanie wielopoziomowe, nurkowanie w prądzie, nurkowanie ze skuterem, podwodna fotografia, doskonała pływalność, poszukiwanie i wydobywanie, podwodny przyrodnik, podwodne filmowanie, nurkowanie w suchym skafandrze, nurkowanie w górach.

Kurs DEEP DIVER – uczestnictwo w kursie pozwala pogłębić wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe umiejętności nurkowe i zwiększyć Twój zasięg eksploracji głębin. Kurs obejmuje: 1. Zajęcia teoretyczne, które rozwijają zagadnienia takie jak:

• dlaczego i jak nurkować głęboko
• limity głębokości
• sprzęt do nurkowania głębokiego
• techniki stosowane w nurkowaniu głębokim
• narkoza azotowa (powtórzenie wiadomości z kursu AOWD)
• choroba dekompresyjna (powtórzenie wiadomości z kursu AOWD)
• latanie samolotem po nurkowaniu, podróż w góry i nurkowanie wysokościowe
• planowanie nurkowania przy użyciu RDP (powtórka)

2. Zajęcia praktyczne polegające na zaplanowaniu i wykonaniu 4 nurkowań na głębokościach od 18m do 40 m. Uprawnienia: Uzyskanie certyfikatu Nurek Głębokościowy (Deep Diver) PADI pozwala na nurkowanie bezdekompresyjne na głębokościach do 40 m. Wymagania:

• ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
• posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równorzędnego
• opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Kurs NITROX Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych. Pierwszy krok do nurkowań technicznych. Kurs obejmuje: Zajęcia teoretyczne, w czasie których kursant poznaje:

• zasady planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza,
• sprzęt, jakiego wymaga nurkowanie na wzbogaconym powietrzu i zasady jego konserwacji
• teorię dotyczącą wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych

Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu i zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance oraz na zaplanowaniu i wykonaniu 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu. Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu, sprawdzanie mieszanki, dokumentacja analizy, planowanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu. Zaleca się, choć nie jest obowiązkowe wykonanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Kurs EFR (Emergency First Response) Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej EFR przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy nie nurkują, jak i dla nurków, którzy mogą wykorzystać ten certyfikat w zdobywaniu kolejnych stopni PADI. Na kursie uczestnik zapoznawany jest z technikami udzielania pierwszej pomocy na poziomie podstawowym oraz sposobami przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Kurs Rescue Diver PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą powiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczy oceniać różne sytuacje nurkowe i pomagać sobie jak i innym, mniej doświadczonym nurkom. Po ukończonym kursie otrzymuje się uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Rescue Diver potwierdzający umiejętności ratownicze i otwierając drogę w kierunku profesjonalnych stopni Divemastera i Asystenta Instruktora oraz najwyższego amatorskiego stopnia nurkowego jakim jest: Master Scuba Diver. Zajęcia teoretyczne obejmują: autoratownictwo, stres nurkowy – rozpoznawanie i postępowanie, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, procedury udzielania pierwszej pomocy, gotowość do udzielania pierwszej pomocy, kierowanie akcją ratunkową, zasada działania sprzętu nurkowego, typowe problemy ze sprzętem nurkowym oraz awarie. Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia postępowania podczas 12 różnych scenariuszy sytuacji awaryjnych i wypadków nurkowych m.in. postępowanie ze zmęczonym nurkiem, postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni, zaginięcie nurka, podwodne poszukiwania – scenariusz wypadku, wypadek nurkowy – scenariusz wypadku. Wymagania

• wiek: ukończone 15 lat (Junior 12 lat); od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie
• posiadanie licencji PADI AOWD lub równoważnej
• ważne uprawnienia pierwszej pomocy EFR lub równoważne
• opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Kurs DRY SUIT (nurkowanie w Suchym Skafandrze) Kurs umożliwia zdobycie wiedzy na temat typów suchych skafandrów, zasad ich użytkowania i konserwacji a także umiejętności nurkowania w nich. Suchy skafander zapewni Ci komfort nurkowania w zimnej wodzie, dzięki czemu będziesz mógł nurkować przez cały rok i wydłużysz czas spędzany pod wodą. Kurs obejmuje: Zajęcia teoretyczne obejmujące:

• podstawowe wiadomości dotyczące ciepła i jego utraty w wodzie
• porównanie właściwości mokrego i suchego skafandra
• budowę suchego skafandra
• dodatkowe wyposażenie, systemy balastu
• regulację pływalności
• konserwację, utrzymanie, przechowywanie oraz pakowanie suchego skafandra
• drobne naprawy skafandra
• sytuacje awaryjne w czasie nurkowania w suchym skafandrze
• wskazówki dotyczące nurkowania w suchym skafandrze

Zajęcia praktyczne, na które składają się jedno nurkowanie basenowe oraz dwa nurkowania na wodach otwartych. Kursant uczy się technik nurkowania w suchym skafandrze i radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Nurkowanie NOCNE Nurkowanie nocą, kiedy panują zupełnie odmienne warunki niż w dzień, stawia przed nurkiem dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego umiejętności i poszerzyć wiedzę. Kurs obejmuje:Zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z:

• technikami nurkowania w nocy
• sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym
• przedstawicielami nocnych form życia podwodnego
• zasadami planowania nurkowania nocnego
• prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym.